ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.Student Portal (****)


ประกาศโดย สทป. | วันที่ประกาศ 2 กันยายน 2563
 2.ช่องทางการติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (สำหรับนักศึกษา) (****)

เพิ่มเพื่อน

ประกาศโดย สทป. | วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2563
 3.กำหนดการเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ไม่ติด W) ภาคเรียนที่ 2.2/2565 และ 0.2/2566 ระดับปริญญาตรี (***)

ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา ผ่านเว็บ REG (กรณีลงรายวิชาตามแผนการเรียนไม่ครบ)
ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา กรณี F / W
คู่มือคำร้องขอเปิดรายวิชา
ขั้นตอนการค้นหารายวิชา

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 31 พฤษภาคม 2566
 4.กำหนดการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น ระดับป.ตรี ภาคเรียนที่ 2/2565 (***)

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 30 พฤษภาคม 2566
 5.ขอความร่วมมือดำเนินการให้ความยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับนักศึกษา PIM ทุกท่าน) (***)

อ่านขั้นตอนการดำเนินการ >> คลิกที่นี่

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 13 พฤษภาคม 2566
 6.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (***)

ระยะเวลายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
EP 1 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
EP 2 ขั้นตอนยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา Online
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้ขอส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 12 ธันวาคม 2565
 7.การวัดตัวตัดเสื้อสูทนักศึกษา และ รับเสื้อสูทนักศึกษา (PIM แจ้งวัฒนะ) (**)

ขนาดเสื้อสูท และราคาสูท

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 1 มิถุนายน 2566
 8.กำหนกการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2.2/2565 (**)


ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 23 พฤษภาคม 2566
 9.สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (**)


ประกาศโดย ทะเบียน | วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2566
 10.สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 2.1/2565

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 12 พฤษภาคม 2566
 11.Period for online courses adding/withdrawing of academic year SUMMER /2022

คู่มือคำร้องขอเปิดรายวิชา
ขั้นตอนการค้นหารายวิชา

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 26 พฤษภาคม 2566
 12.Late Online registration period of academic year SUMMER/2022

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
คู่มือคำร้องขอเปิดรายวิชา
ขั้นตอนการค้นหารายวิชา

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 26 พฤษภาคม 2566
 13.ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถาม (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)


ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 24 เมษายน 2566
 14.การขอรับใบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
ตรวจสอบ Tracking number ตามรอบส่ง

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 7 มีนาคม 2566
 15.แจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

อ่านข้อมูลเพิ่ม >> คลิก

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 8 ธันวาคม 2565
 16.คู่มือการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
คลิกที่นี่

ประกาศโดย สำนักศึกษาทั่วไป | วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2562
 
    
 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010 | สำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์