ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.Student Portal (****)


ประกาศโดย สทป. | วันที่ประกาศ 2 กันยายน 2563
 2.ช่องทางการติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (สำหรับนักศึกษา) (****)

เพิ่มเพื่อน

ประกาศโดย สทป. | วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2563
 3.การวัดตัวตัด และรับเสื้อสูทนักศึกษา (***)


ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2566
 4.กำหนดการเพิกถอนรายวิชา (ติดW) ประจำปีการศึกษา 1.1/2566 (***)

ขั้นตอนการถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W
ขั้นตอนการถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W ผ่านระบบ REG

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 11 กันยายน 2566
 5.ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก สมัครเข้าร่วมโครงการ WACE Global Challenge (***)

สมัครเลย >>>คลิกที่นี่

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 8 กันยายน 2566
 6.Digital Transcript (New) (***)

ขั้นตอนการขอ DigitalTranscript ออนไลน์
วิธีตรวจสอบไฟล์ DigitalTranscript
การตั้งค่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 5 กันยายน 2566
 7.ขอความร่วมมือการให้ความยินยอมสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566(สำหรับนักศึกษา) (***)

อ่านข้อมูลเพิ่ม >> คลิก

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2566
 8.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (***)

ระยะเวลายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
EP 1 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
EP 2 ขั้นตอนยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา Online
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
รายชื่อผู้ขอส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 12 ธันวาคม 2565
 9.ประกาศสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 (**)

รายวิชาและตารางสอบปลายภาค

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 5 กันยายน 2566
 10.กำหนดการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 (ระดับปริญญาตรี) (**)

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 24 สิงหาคม 2566
 11.Courses withdrawal period with W record of academic year 1/2023

ขั้นตอนการถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W
ขั้นตอนการถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W ผ่านระบบ REG

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 8 กันยายน 2566
 12.Do & Don't และข้อควรระวัง

Do & Don't 1 ลงทะเบียนออนไลน์ - ล่าช้า >>คลิก
Do & Don't 2 เพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา >>คลิก
Do & Don't 3 ถอนรายวิชาติด W – กรอกคะแนนในระบบ REG >>คลิก
Do & Don't 4 สอบปลายภาค >>คลิก

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2566
 13.ประกาศ-ปฏิทินการศึกษา และวันหยุดเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 9 สิงหาคม 2566
 14.Line Official งานการเงิน


การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์และเอกสารประกอบการเบิก

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 10 กรกฏาคม 2566
 15.การยื่นขอผ่อนผันการเข้าเกณฑ์รับราชการทหาร ปีการศึกษา 2566


ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 5 กรกฏาคม 2566
 16.แจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

อ่านข้อมูลเพิ่ม >> คลิก

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 8 ธันวาคม 2565
 17.คู่มือการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
คลิกที่นี่

ประกาศโดย สำนักศึกษาทั่วไป | วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2562
 
    
 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010 | สำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์