ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.Student Portal (****)


ประกาศโดย สทป. | วันที่ประกาศ 2 กันยายน 2563
 2.ช่องทางการติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (สำหรับนักศึกษา) (****)

เพิ่มเพื่อน

ประกาศโดย สทป. | วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2563
 3.กำหนดการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่2/2565 (***)

>>ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2566
 4.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (***)

ระยะเวลายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
EP 1 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
EP 2 ขั้นตอนยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา Online

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 12 ธันวาคม 2565
 5.กำหนดการถอนรายวิชา (ติด W) ภาคเรียนที่ 2.1/2565 (**)

ขั้นตอนการถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W ผ่านระบบ REG
ขั้นตอนการถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W ผ่านแบบคำร้องออนไลน์

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2566
 6.การขอรับใบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 (**)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
ตรวจสอบ Tracking number ตามรอบส่ง

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 7 มีนาคม 2566
 7.กำหนดการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคฤดูร้อน (**)

>>ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2566
 8.


ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2566
 9.ประกาศสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565 (2.1)

รายวิชาและตารางสอบปลายภาค

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 9 มีนาคม 2566
 10.Courses withdrawal period with W record of academic year 2/2022

ขั้นตอนการถอนรายวิชา ติด W ผ่านระบบ REG
ขั้นตอนการถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W ผ่านแบบคำร้องออนไลน์

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 24 มกราคม 2566
 11.แจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

อ่านข้อมูลเพิ่ม >> คลิก

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 8 ธันวาคม 2565
 12.คู่มือการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
คลิกที่นี่

ประกาศโดย สำนักศึกษาทั่วไป | วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2562
 
    
 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010 | สำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์