ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ข่าวจากสำนักพัฒนานักศึกษา(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   สพน.   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2557
 2.กำหนดการลงทะเบียน 1 / 2557(ด่วนมาก)
>> นักศึกษาที่มียอดค้างชำระ จาก กยส. รอทำรายการ วันที่ 20 - 21 สค. 57 เท่านั้น
หมายเหตุ :
1. นักศึกษา ป.ตรี รหัส 57 ทุกกลุ่ม ทุกคณะ เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนให้โดยอัตโนมัติ
2. คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ สามารถ download ได้จากหน้าข่าวประกาศ หลังจาก login เข้าระบบไปแล้ว
3. หากนักศึกษาจำรหัสผ่านเข้าเว็บ REG ไม่ได้ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการ สสว.ด้วยตนเอง พร้อมบัตรนักศึกษา ในวันและเวลาทำการ ( งดบริการผ่านโทรศัพท์ )
4. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขา เลือกลงวิชาทฤษฎีแล้ว อย่าลืมเพิ่มวิชาสหกิจฯเข้าไปด้วย และที่สำคัญอย่าลืมกด submit ตามกระบวนการให้ครบถ้วนนะครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2557
 3.เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ป. ตรี รหัส 53 และ นศ. IT ตกค้าง - ด่วน(ด่วนมาก)

หมายเหตุ :
1. นักศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระ หรือ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ โปรดติดต่อห้องการเงิน ( อาคารเอนกประสงค์ชั้น 3 ) หรือ ห้องสำนักกิจฯ ( Hall ชั้น 1 ) ก่อน มิฉะนั้นจะไม่ถูกเสนอชื่อให้สำเร็จการศึกษา
2. วันถ่ายภาพชุดครุย + วัดตัดชุดครุย+วันพิธีประสาทปริญญาบัตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. รายชื่อนักศึกษาคณะวิศวฯ สาขา IT ที่เข้าข่ายสำเร็จการศึกษา แต่ยังไม่ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 4.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารุ่น 53(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 5.ข่าวประชาสัมพันธ์ - MTM(ด่วน)


หมายเหตุ : ตรวจสอบรายชื่อ ปี 1 : ปี 2 : ปี 3 : ปี 4
Download ฟอร์มนำเสนอผลงาน : ปี 1 : ปี 2 : ปี 3 : ปี 4
Power Point Template >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   BA.   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2557
 6.ข่าวประกาศจากสำนักกิจการนักศึกษา(ด่วน)

หมายเหตุ : แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร คลิ๊กที่นี่

ประกาศโดย   สำนักกิจฯ   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2557
 7.ประกาศ !!! รับสูทสถาบัน - กลุ่มทำงานก่อน
ประกาศโดย   สพน.   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2557
 8.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click : ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click : แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click : ขอสำเร็จการศึกษา
> Click : ขออนุญาตสอบ
> Click : ขอเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
> Click : ขอเพิ่มรายวิชา
> Click : ขอถอนรายวิชา
> Click : ขอคืนสภาพนักศึกษา
> Click : ลาพักการศึกษา
> Click : ลาออก
> Click : แบบฟอร์มชำระเงิน Bill Payment และแบบฟอร์มขอผ่อนผัน
> Click : ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอลงซ้ำ ( แก้ F )
> Click : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่าช้า
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2556
 9.แบบฟอร์มรายงานมาตรฐาน
Download >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   PIM   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2556
 10.ระเบียบและคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เล่มคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
Template >> คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศกระทรวง ฯ " เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 " >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449, 02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192