ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.พบ อ. ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน 2/2557(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2558
 2.กำหนดวันวัดตัวตัดชุดครุยผู้สำเร็จการศึกษารอบ 1 - 4 > 30 มค. - 2 กพ. 2558(ด่วนที่สุด)
# วันซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร > เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558
# วันพิธีประสาทปริญญาบัตร > จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558
( ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการซ้อม จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมพิธีในวันจริง )

หมายเหตุ :
1. บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ไม่สามารถมารับชุดครุยได้ตามวันที่กำหนด ต้องไปรับชุดครุยที่ร้านครุยอลงกรณ์ด้วยตนเอง ( ดูแผนที่ร้านชุดครุยอลงกรณ์ )
2. บัณฑิตและมหาบัณฑิต สามารถติดต่อขอรับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เคาน์เตอร์บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการ ( จันทร์ - อาทิตย์ )
3. วันส่งคืนชุดครุย จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
 3.ปฏิทินการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
Click : ระดับปริญญาตรีทุกคณะ - PIM
Click : ระดับปริญญาโท
Click : ระดับปริญญาตรี - ศูนย์อมตะนคร
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2557
 4.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2556 - รอบ 1 - 4(ด่วนที่สุด)


หมายเหตุ :
1. ตรวจสอบรายชื่อ >> รอบ 1 : รอบ 2 : รอบ 3 : รอบ 4
2. แบบฟอร์มชำระเงิน ( กรณีไม่สามารถชำระเงินด้วย Payinslip ได้ ) >> Click
3. รายชื่อผู้เข้าใช้ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต และ การชำระเงิน แยกตามสถานที่เรียน
หน่วยการเรียน : ศูนย์อมตะนคร : PIM ป.ตรี 1 : PIM ป.ตรี 2
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2557
 5.ถึงนักศึกษาเงินกู้ กยศ. ทุกคน(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ทำเรื่องกู้ กยศ. ไว้ แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้ามาตัดยอดในระบบ ทำให้เกิดหนี้คงค้าง ไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว นักศึกษาสามารถติดต่อ เคาน์เตอร์บริการ สสว. เพื่อขอพิมพ์ใบแสดงผลการศึกษาได้ฟรี ในวันและเวลาทำการ ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2557
 6.กลุ่มนี้เต็มหรือยัง / วิชานี้ลงไปกี่คนแล้ว / เปิดสอนกี่กลุ่ม >> อยากทราบอ่านตรงนี้ !!!(ด่วนมาก)

หมายเหตุ : หากนักศึกษาต้องการลงเรียนในกลุ่มที่เต็มแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สอนเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียน หรือ เพิ่มวิชาได้
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
 7.กำหนดส่งหัวข้อโครงงานนวัตกรรม กลุ่มทำงานก่อน ชั้นปีที่ 1-3(ด่วน)

> Click : ฟอร์มนำเสนอผลงานชั้นปีที่ 1
> Click : ฟอร์มนำเสนอผลงานชั้นปีที่ 2
> Click : ฟอร์มนำเสนอผลงานชั้นปีที่ 3
ประกาศโดย   BA.   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2558
 8.ตารางฝึกอบรม ฝต.(ด่วน)
ประกาศโดย   สพน.   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2557
 9.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารุ่น 54(ด่วน)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 10.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน - ป.โท
> Click: รักษาสภาพ ( ป. โท )
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 11.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click : ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click : แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click : ขอสำเร็จการศึกษา
> Click : ขออนุญาตสอบ
> Click : ลงทะเบียนล่าช้า
> Click : ขอเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
> Click : ขอเพิ่มรายวิชา
> Click : ขอเพิ่มรายวิชา ( ลงซ้ำ )
> Click : ขอถอนรายวิชา
> Click : ขอคืนสภาพนักศึกษา
> Click : ลาพักการศึกษา
> Click : ลาออก
> Click : แบบฟอร์มชำระเงิน Bill Payment และแบบฟอร์มขอผ่อนผัน
> Click : ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอลงซ้ำ ( แก้ F )
> Click : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่าช้า
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2556
 12.ระเบียบและคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เล่มคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
Template >> คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศกระทรวง ฯ " เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 " >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449, 02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192