ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.Update !!! ตารางเรียน(ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2557
 2.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารุ่น 53(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 3.6 พค. 2557 - เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ป. ตรี รหัส 53 และ นศ. ตกค้าง(ด่วนมาก)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระ หรือ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ โปรดติดต่อห้องการเงิน หรือ ห้องสำนักกิจฯ ก่อน มิฉะนั้นจะไม่ถูกเสนอชื่อให้สำเร็จการศึกษา ครับ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 4.แจ้งย้ายที่ทำการชั่วคราว >> สำนักบัญชีและการเงิน(ด่วนมาก)
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป สำนักบัญชีและการเงิน จะย้ายไปให้บริการ ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 ( ห้องคณะนิเทศศาสต์ เดิม )
* * * นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอ Transcript หรือ หนังสือรับรอง สามารถชำระเงินได้ ณ เคาน์เตอร์บริการสำนักส่งเสริมวิชาการ ได้ทันที
ประกาศโดย   การเงิน   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2557
 5.ประกาศ - รายชื่อนักศึกษาค้างส่งเอกสาร(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่มีรายชื่อด้านล่าง โปรดนำสำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับสมบูรณ์ มายื่นที่ห้อง สสว. ด่วน !!! มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้
>> ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2557
 6.ปฏิทินการศึกษา 2/2556(ด่วน)
> เพิ่ม - ถอน - สับเปลี่ยนวิชา - ย้ายกลุ่มเรียน เฉพาะ BA กลุ่มเรียนก่อน+พนักงาน และคณะอื่น ๆ ทุกคณะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธค. 2556 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2556
 7.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click : ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click : แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click : ขอสำเร็จการศึกษา
> Click : ขออนุญาตสอบ
> Click : ขอเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
> Click : ขอเพิ่มรายวิชา
> Click : ขอถอนรายวิชา
> Click : ขอคืนสภาพนักศึกษา
> Click : ลาพักการศึกษา
> Click : ลาออก
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2556
 8.แบบฟอร์มรายงานมาตรฐาน
Download >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   PIM   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2556
 9.ระเบียบและคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เล่มคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
Template >> คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศกระทรวง ฯ " เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 " >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449, 02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192