-
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์ (****)
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
> คู่มือนักศึกษา > คู่มือนักศึกษา
> ปฏิทินการศึกษา > ปฏิทินการศึกษา
> ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาตรี > ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา
> คู่มือเข้าใช้งาน REG > คู่มือเข้าใช้งาน REG
> ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกที่นี่ > ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกที่นี่
หมายเหตุ ยื่นแบบฟอร์มฯ ตามช่วงปฏิทินการศึกษาที่สถาบันกำหนด เท่านั้น

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 2 กันยายน 2563
 2.ช่องทางการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการ (สำหรับนักศึกษา) (****)


เพิ่มเพื่อน

ประกาศโดย สำนักส่งเสริมวิชาการ | วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2563
 3.Account & Password (***)

ช่องทางการรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยตนเอง : คลิ๊กที่นี่
คู่มือการใช้งาน : คลิ๊กที่นี่

ประกาศโดย IT. Support | วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2564
 4.การตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนOn - site /Onine (***)

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564
 5.แจ้งเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (***)


ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564
 6.กำหนดการการเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ไม่ติด W) ภาคเรียน 2.1/2563 (ระดับปริญญาตรี) (***)

ขั้นตอนการการเพิ่มวิชา (กรณีลงซ้ำแก้ F/W)
ขั้นตอนการค้นหารายวิชา
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนร่วม/ฝึกปฏิบัติ

ประกาศโดย EVD | วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564
 7.การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2563 (2.1) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี PIM (***)

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 8.กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา Online ปีการศึกษา 2563 (ระดับปริญญาตรี) (***)

ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประกาศโดย EVD | วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2563
 9.สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 (***)
กำหนดการรับชุดครุย และคืนชุดครุย
อัตราค่าปรับกรณีชุดครุยมีความเสียหาย
แผนที่ร้านตัดชุดครุย

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2563
 10.สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 (***)
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา >ครั้งที่ 1 >ครั้งที่ 2 >ครั้งที่ 3 >ครั้งที่ 4 >ครั้งที่ 5 >ครั้งที่ 6
รายชื่อผู้ขอส่งเอกสารทางไปรษณีย์>> >ครั้งที่ 1 >ครั้งที่ 2 >ครั้งที่ 3 >ครั้งที่ 4 >ครั้งที่ 5 >ครั้งที่ 6

ประกาศโดย งานประมวลผลการศึกษา | วันที่ประกาศ 24 กันยายน 2563
 11.กำหนดการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (**)

ประกาศโดย SRD | วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564
 12.รายชื่อนักศึกษาผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศโดย สกน. | วันที่ประกาศ 3 มีนาคม 2564
 13.เช็ค ก่อน ชำระ

ประกาศโดย งานการเงิน | วันที่ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2564
 14.Courses withdrawal period with W record of academic year2/2020


ประกาศโดย EVD | วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
 15.ช่องทางการติดต่องานการเงิน (สำหรับนักศึกษา)

ประกาศโดย การเงิน | วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2564
 16.การทำบัตรนักศึกษารูปแบบใหม่


ประกาศโดย งานบัตรนักศึกษา | วันที่ประกาศ 3 สิงหาคม 2563
 17.ตารางเรียน- ตารางสอนและกิจกรรมด้านวิชาการ ระดับ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2/2563 (2.1)

ประกาศโดย งานตารางเรียน-ตารางสอน | วันที่ประกาศ 20 กรกฏาคม 2563
 18.รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอเงินคืน กยศ. และกรอ. ภาคเรียนที่ 0-1/2563

ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศโดย การเงิน | วันที่ประกาศ 7 มกราคม 2563
 19.คู่มือการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
คลิกที่นี่

ประกาศโดย สำนักศึกษาทั่วไป | วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2562
 20.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 ,RTM1405 ,MTM1401,MT57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานฯ เล่ม 8 คณะบริหารธุรกิจ - MTM/RT
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานฯ เล่ม 8

ประกาศโดย คณะบริหารธุรกิจ CCDS | วันที่ประกาศ 1 กรกฏาคม 2558
 
    
 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010 | สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์