ข่าวประกาศ
 
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2556 - รอบ 1 และ 2(ด่วนที่สุด)


หมายเหตุ :
1. ตรวจสอบรายชื่อ >> รอบ 1 : รอบ 2
2. เริ่มเข้าระบบเพื่อ ยืนยันการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร และ ยืนยันข้อมูลภาวะการมีงานทำได้ในช่วง 1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นี้เท่านั้น ( หากเคยเข้าไปทำแล้ว ให้เข้าไปทำใหม่ ในช่วงเวลาดังกล่าว )
3. ถ่ายภาพชุดครุยได้ที่ร้าน Print one studio เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 7 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2557
 2.เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ป. ตรี รหัส 53 และ รหัสตกค้าง - ด่วน(ด่วนที่สุด)
หาก สสว. ได้รับเอกสารขอสำเร็จฯ หลังจากวันที่ 26 กันยายน 2557 เป็นต้นไป สสว. ยังคงอนุมัติและเสนอชื่อสำเร็จฯ ให้ แต่อาจไม่มีรายชื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2556

หมายเหตุ :
1. นักศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระ หรือ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ โปรดติดต่อห้องการเงิน หรือ ห้องสำนักกิจฯก่อน มิฉะนั้นจะไม่ถูกเสนอชื่อให้สำเร็จการศึกษา
2. วันถ่ายภาพชุดครุย + วัดตัดชุดครุย+วันพิธีประสาทปริญญาบัตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 3.การขอคืนคะแนนความประพฤติ(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   สกน.   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2557
 4.ประกาศงานทุน(ด่วนมาก)

ประกาศโดย   งานทุน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2557
 5.ประกาศ - รับบัตรนักศึกษา(ด่วนมาก)

ตรวจสอบรายชื่อ >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2557
 6.ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ(ด่วนมาก)


Download แบบฟอร์มส่งงาน >> ชั้นปี 1 : ชั้นปี 2 : ชั้นปี 3 : ชั้นปี 4
ประกาศโดย   BA.   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2557
 7.แจ้งเตือนนักศึกษาค้างส่งเอกสาร สสว.(ด่วนมาก)

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายชื่อและเอกสารที่ค้างส่ง
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2557
 8.กลุ่มนี้เต็มหรือยัง / วิชานี้ลงไปกี่คนแล้ว / เปิดสอนกี่กลุ่ม >> อยากทราบอ่านตรงนี้ !!!(ด่วนมาก)

หมายเหตุ : หากนักศึกษาต้องการลงเรียนในกลุ่มที่เต็มแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สอนเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียน หรือ เพิ่มวิชาได้
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
 9.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารุ่น 53(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 10.ข่าวประกาศจากสำนักกิจการนักศึกษา(ด่วน)

หมายเหตุ : แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร คลิ๊กที่นี่

ประกาศโดย   สำนักกิจฯ   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2557
 11.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click : ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click : แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click : ขอสำเร็จการศึกษา
> Click : ขออนุญาตสอบ
> Click : ขอเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
> Click : ขอเพิ่มรายวิชา
> Click : ขอถอนรายวิชา
> Click : ขอคืนสภาพนักศึกษา
> Click : ลาพักการศึกษา
> Click : ลาออก
> Click : แบบฟอร์มชำระเงิน Bill Payment และแบบฟอร์มขอผ่อนผัน
> Click : ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอลงซ้ำ ( แก้ F )
> Click : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่าช้า
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2556
 12.แบบฟอร์มรายงานมาตรฐาน
Download >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   PIM   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2556
 13.ระเบียบและคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เล่มคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
Template >> คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศกระทรวง ฯ " เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 " >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449, 02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192