เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา 2560 รอบสุดท้าย ตั้งแต่วันนี้ - 2 พ.ย. 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์(****)
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
> คู่มือนักศึกษา คลิ๊กที่นี่ > คู่มือนักศึกษา คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่ > ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่
> ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาตรีคลิ๊กที่นี่ > ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับบัณฑิตศึกษาคลิ๊กที่นี่
> คู่มือเข้าใช้งาน REG คลิ๊กที่นี่ > คู่มือเข้าใช้งาน REG คลิ๊กที่นี่
> ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ > ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ : coming soon
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2559
 2.เพื่อทราบ >> บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560(***)
กำหนดการวัดตัว รับชุดครุย และคืนชุดครุย
ดาวน์โหลดใบสั่งของชุดครุย
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
> พฤ. 31 ม.ค. 2562 วันซ้อม - กลุ่มที่ 1
> ศ. 1 ก.พ. 2562 วันซ้อม - กลุ่มที่ 2
> อา. 3 ก.พ. 2562 วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
* * * กำหนดการอื่น ๆ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2561
 3.เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560(***)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2561
 4.ขอความร่วมมือบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560 เข้าตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ(***)
บัณฑิตที่ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่3 สามารถเข้าตอบแบบสอบถามได้เลยค่ะ

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2561
 5.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( ครั้งที่ 3 )(***)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2561
 6.การติดตามนักศึกษาไม่ลงทะเบียน(**)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2561
 7.นักศึกษารหัส 61 ติดต่อรับบัตรที่ธนาคาร SCB(**)

กรณียังไม่ได้บัตรนักศึกษา / ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการ ชั้น 7 ห้อง 4-0706 อาคาร CP All Academy
02-855-1140 / 02-855-1436
แผนที่ SCB สาขาถนนแจ้งวัฒนะ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2561
 8.เปิดแล้ว >>> บริการแบบคำร้องออนไลน์(**)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2561
 9.สอบถามปัญหา เรื่อง บัตรนักศึกษา บัตรชั่วคราว(**)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2560
 10.ตารางเรียน- ตารางสอนและกิจกรรมด้านวิชาการ ระดับ ป.ตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2561(**)


ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
 11.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารหัส 58(**)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 12.แจ้งยกเลิกการรับชาระเงินผ่านช่องทาง Bill Payment ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร

ประกาศโดย   การเงิน   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2561
 13.อัทเดตประวัติตนเองง่ายๆ ด้วย 5 ขั้นตอน

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2561
 14.ช่องทางการชำระค่าเล่าเรียน
ประกาศโดย   งานการเงิน   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2561
 15.OneDrive สำหรับนักศึกษา

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2561
 16.เกณฑ์การเข้าพักอาศัย ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และบทลงโทษ โครงการ All Residence

เกณฑ์การเข้าพักอาศัย ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และบทลงโทษ โครงการ All Residence
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2561
 17.PIM Application

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2560
 18.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม powerpoint
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 , RTM1405 , MTM1401,
MT 57101)
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 , RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 2 (เล่ม 8) (สำหรับ BA2098 , RTM4412 , MTM4402 ,MT57413)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 19.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 ,RTM1405 ,MTM1401,MT57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานฯ เล่ม 8 คณะบริหารธุรกิจ - MTM/RT
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานฯ เล่ม 8
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02 - 855 - 0973 / 02 - 855 - 0377 / 02-855 - 0378 / 02 - 855 - 1146