ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์(****)
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
> คู่มือนักศึกษา คลิ๊กที่นี่ > คู่มือนักศึกษา คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่ > ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่
> ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาตรีคลิ๊กที่นี่ > ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับบัณฑิตศึกษาคลิ๊กที่นี่
> คู่มือเข้าใช้งาน REG คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2559
 2.แจ้งผลการดำเนินการ - เพิ่มรายวิชาเข้าระบบ 2.2/2560(***)
นักศึกษา ป.ตรี ที่ยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอเพิ่มรายวิชาเข้ามา ก่อนวันที่ 10 มิ.ย. 2561 (ตกค้างรอทำรายการ) สสว. ดำเนินการเพิ่มรายวิชาเข้าระบบ REG แล้ว
>> คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

โปรดตรวจสอบยอดค้างชำระในเว็บ REG และ
ชำระเงินเพิ่มเติมภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2561
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2561
 3.นักศึกษาใหม่ (รหัส61) ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา อ่านตรงนี้(***)

ตรวจสอบรายชื่อ
แผนที่ SCB สาขาถนนแจ้งวัฒนะ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2561
 4.ดาวน์โหลดได้เลย > คู่มือนักศึกษาใหม่ 2561 (ระดับบัณฑิตศึกษา)(***)
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ หลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อบังคับ หรือระเบียบของสถาบัน ฯ อ่านได้จากเล่มนี้เลย ครับ

> ดาวน์โหลดคู่มือ "รอบรั้ว PIM 2561" ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2561
 5.ข้อควรรู้เกี่ยวกับบัตรนักศึกษา(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2561
 6.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( ครั้งที่ 2 )(***)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2561
 7.ดาวน์โหลดได้เลย > คู่มือนักศึกษาใหม่ 2561 (ระดับปริญญาตรี)(***)
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ หลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อบังคับ หรือระเบียบของสถาบัน ฯ อ่านได้จากเล่มนี้เลย ครับ

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2561
 8.เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560(***)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2561
 9.เปิดแล้ว >>> บริการแบบคำร้องออนไลน์(***)

คู่มือแบบคำร้องออนไลน์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2561
 10.สอบถามปัญหา เรื่อง บัตรนักศึกษา บัตรชั่วคราว(***)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2560
 11.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารหัส 58(***)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 12.ขอความร่วมมือบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560 เข้าตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ(**)
บัณฑิตที่ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สามารถเข้าตอบแบบสอบถามได้เลยค่ะ

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2561
 13.การยื่นคำร้องขอคืนเงินกยศ.กรอ ภาคเรียนที่ 2/2560(**)

รายชื่อนักศึกษาขอคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
รายชื่อนักศึกษาขอคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2561
 14.ตารางเรียน- ตารางสอนและกิจกรรมด้านวิชาการ ระดับ ป.ตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2560 และภาคการศึกษาพิเศษ/2561(**)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
 15.OneDrive สำหรับนักศึกษา

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2561
 16.ช่องทางการชำระค่าเล่าเรียน
ประกาศโดย   งานการเงิน   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2561
 17.เกณฑ์การเข้าพักอาศัย ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และบทลงโทษ โครงการ All Residence

เกณฑ์การเข้าพักอาศัย ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และบทลงโทษ โครงการ All Residence
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2561
 18.PIM Application

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2560
 19.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม powerpoint
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 , RTM1405 , MTM1401,
MT 57101)
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 , RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 2 (เล่ม 8) (สำหรับ BA2098 , RTM4412 , MTM4402 ,MT57413)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 20.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 ,RTM1405 ,MTM1401,MT57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานฯ เล่ม 8 คณะบริหารธุรกิจ - MTM/RT
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานฯ เล่ม 8
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02 - 855 - 0973 / 02 - 855 - 0377 / 02-855 - 0378 / 02 - 855 - 1146