ข่าวประกาศ / เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์(****)
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
> คู่มือนักศึกษา คลิ๊กที่นี่ > คู่มือเข้าใช้งาน REG คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่ > ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่
> ใบนำฝากชำระเงิน คลิ๊กที่นี่ > ตัวอย่างรูปถ่าย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2559
 2.PIM Application(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2560
 3.วันซ้อม และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559(***)
ดูกำหนดการคลิ๊กที่นี่

** แถวที่นั่งในหอประชุม และห้องเก็บตัวของแต่ละกลุ่ม (รอประกาศ)
** กำหนดการตัด-รับ-คืนชุดครุย (รอประกาศ)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2560
 4.ประกาศ - รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3)(***)


ขั้นตอนการขอรับเอกสาร
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
2. กรอกข้อมูลขั้นทะเบียนบัณฑิต
3. ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในหน้าเว็บ REG
4. ติดต่อ สสว. เพื่อขอรับเอกสาร / จ.- ศ. 8.00 - 17.00 น.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2560
 5.โครงการร่วมประกวดแต่งบทกลอนเนื่องในโอกาสวันครู(**)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2560
 6.โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่ภาคธุรกิจ (อบรมฝต.)(**)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2560
 7.ช่องทางการชำระเงินค่าเล่าเรียน(**)
ประกาศโดย   งานการเงิน   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
 8.ประชาสัมพันธ์ - การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2560(**)

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร คลิ๊ก
ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2560
 9.ประกาศ - รับบัตรนักศึกษา รหัส 60 (รอบ4)(**)

ตรวจสอบรายชื่อ Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2560
 10.ประกาศ - ให้ไปรับบัตรนักศึกษาที่ ธ.ไทยพาณิชย์ - Update รายชื่อใหม่รอบ 3(**)

ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 1-26 Click
ตรวจสอบรายชื่อ เดือนตุลาคมClick
ตรวจสอบรายชื่อ เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 Click
ตรวจสอบรายชื่อ เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2 Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2560
 11.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารหัส 57(**)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 12.เงื่อนไขการใช้งานบัตรชั่วคราว

การขอรับเงินคืนค่ามัดจำบัตรนักศึกษาชั่วคราว คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2560
 13.ตารางเรียน- ตารางสอน และกิจกรรมด้านวิชาการ ระดับ ป.ตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2560
 14.ประชาสัมพันธ์ - แบบประเมินผลการทำงานของนักศึกษา (กลุ่มพนักงาน)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2560
 15.ดาวน์โหลด - “แบบฟอร์มประเมินฝึกงานตัวที่ 8”( รหัสวิชา MTM 4402 สำหรับนักศึกษากลุ่ม A ทวิภาคี)
แบบฟอร์มประเมินฝึกงานตัวที่ 8 คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2560
 16.PIM CSR BANK

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
 17.คำถามงานทะเบียนที่พบบ่อย
Click
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 18.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 ,RTM1405 ,MTM1401,MT57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานฯ เล่ม 8 คณะบริหารธุรกิจ - MTM/RT
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานฯ เล่ม 8
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 19.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม powerpoint
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 , RTM1405 , MTM1401,
MT 57101)
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 , RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 2 (เล่ม 8) (สำหรับ BA2098 , RTM4412 , MTM4402 ,MT57413)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02 - 855 - 0449 และ 02 - 855 - 0973