ข่าวประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์(****)

> คู่มือนักศึกษา

> คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา - ระดับปริญญาตรี > คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา - ระดับบัณฑิตศึกษา > คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2559
 2.ประกาศ - การลงทะเบียนเรียน Online ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2559(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2560
 3.กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558(***)
กำหนดการวันซ้อม และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร > คลิ๊กที่นี่

ตรวจสอบลำดับที่นั่งในหอประชุม และห้องเก็บตัว
* * > ตรวจสอบจากใบรายชื่อ PDF คลิ๊กที่นี่
* * > ภาพรวมแถวที่นั่งในหอประชุม PDF คลิ๊กที่นี่
* * > ตรวจสอบจากระบบค้นหาแถวที่นั่ง คลิ๊กที่นี่

ทั้งวันซ้อมและวันพิธีฯ แต่งกายชุดนักศึกษา + สวมชุดครุยวิทยฐานะ

กำหนดการวัดตัว รับชุดครุย และคืนชุดครุย คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มขอเช่าชุดครุยและยืนยันการชำระเงิน
(สำหรับบัณฑิตหน่วยการเรียนและอมตะนคร) คลิ๊กที่นี่
ผู้สำเร็จการศึกษาในรอบ 1 - 4 สามารถวัดตัวครุย ได้ตามกำหนดการ

ผู้สนใจสามารถจองคิวแต่งหน้าได้ในวันจองชุดครุย วันที่ 7 - 8 มกราคม 2560 และ
วันรับชุดครุย วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2560
โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้
ค่าบริการแต่งหน้าและทำผม สำหรับผู้หญิง ราคา 1,100 บาท/คน/วัน และ
ราคา 2,000 บาท/คน/2วัน
ค่าบริการแต่งหน้าและทำผม สำหรับผู้ชาย ราคา 600 บาท/คน/วัน และ
ราคา 1,100 บาท/คน/2วัน
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   13 ธันวาคม 2559
 4.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกรอบ)(***)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1 Click
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2 Click
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 3 Click
ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าข่ายสำเร็จฯ - รอบสุดท้าย Click (รอสภาสถาบันอนุมัติ)

ผู้สำเร็จการศึกษาในรอบ 1 - 3 สามารถติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ ในวันและเวลาทำการ
(ยกเว้นคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งให้ทราบภายหลัง)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2559
 5.ประชาสัมพันธ์งาน “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อที่พ่อทำ”(**)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2560
 6.ยืนยันตารางเรียน - ตารางสอน และกิจกรรมด้านวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2559(1.2) เดือนมกราคม(**)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2560
 7.ประกาศ - กำหนดชำระค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2559(**)

ช่องทางการชำระค่าเล่าเรียน คลิ๊ก
การผ่อนชำระค่าเล่าเรียน
คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2560
 8.ประกาศ - การสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1.2/2559(**)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาห้องสอบพิเศษคลิ๊ก
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/59 (1.2) (PIMแจ้งวัฒนะ)
คลิ๊ก
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/59 (1.2) (PIMแจ้งวัฒนะ) เพิ่มเติม
คลิ๊ก
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/59 (1.2) (หน่วยการเรียน)
คลิ๊ก
บันทึกข้อความแจ้งร้านสาขา (สำหรับกลุ่มพนักงาน)
คลิ๊ก
แนวปฏิบัติในการสอบอ่านตรงนี้
คลิ๊ก
แนวปฏิบัติในการขอสอบย้อนหลัง
คลิ๊ก
เอกสารหลักฐานการเข้าสอบปลายภาค
คลิ๊ก
เวลาการสอบ
คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2559
 9.อบรม ฝต. สำหรับนักศึกษากลุ่มเรียนก่อน (B)(**)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2559
 10.ประชาสัมพันธ์ - การขอแก้ไขเลขที่บัญชี(**)

ตัวอย่างคำร้องขอแก้ไขข้อมูลนึกศึกษาคลิ๊ก
วิธีตรวจสอบเลขที่บัญชีคลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2559
 11.เงื่อนไขการใช้งานบัตรชั่วคราว(**)

การขอรับเงินคืนค่ามัดจำบัตรนักศึกษาชั่วคราว คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2559
 12.ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบประเมินความสามารถและใบลงเวลา (NON-BA) (ภาคเรียนที่1.2/2559)(**)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2559
 13.ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบประเมินความสามารถและใบลงเวลา นศ.ชั้นปี่ที่ 1-3 (ภาคเรียนที่1.2/2559)(**)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2559
 14.ประชาสัมพันธ์ - รายชื่อรับบัตรนักศึกษา กรณี แจ้งทำบัตรใหม่(**)

ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 1 Click
ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 2 Click
ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 3 Click
ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 4 Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2559
 15.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารหัส 56(**)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 16.ประชาสัมพันธ์ - นศ.ชั้นปีที่ 3 สาขา MTM ,LGและFBM (Block B)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2560
 17.คำถามงานทะเบียนที่พบบ่อย
Click
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 18.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 ,RTM1405 ,MTM1401,MT57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานฯ เล่ม 8 คณะบริหารธุรกิจ - MTM/RT
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานฯ เล่ม 8
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 19.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม powerpoint
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 , RTM1405 , MTM1401,
MT 57101)
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 , RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 2 (เล่ม 8) (สำหรับ BA2098 , RTM4412 , MTM4402 ,MT57413)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449,02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192