ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ข่าวประชาสัมพันธ์ สสว.(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2558
 2.วันรับชุดครุย >> 28 กพ. - 2 มีค. 2558(ด่วนที่สุด)

หมายเหตุ :
1. บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ไม่สามารถมารับชุดครุยได้ตามวันที่กำหนด ต้องไปรับชุดครุยที่ร้านครุยอลงกรณ์ด้วยตนเอง ( ดูแผนที่ร้านชุดครุยอลงกรณ์ )
2. วันส่งคืนชุดครุย จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
 3.ลำดับการเข้ารับปริญญาบัตร ห้องซ้อมย่อย และกำหนดการที่เกี่ยวข้อง(ด่วนมาก)
1. ตรวจสอบแถว และ ลำดับที่นั่งในหอประชุม
Click : บัณฑิตระดับปริญญาตรี - ทุกคณะ
Click : มหาบัณฑิตระดับปริญญาโท - ทุกคณะ
Click : แผนผังที่นั่งในหอประชุม

2. กำหนดการในวันซ้อม และ วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
Click : กำหนดการวันซ้อม ( 7 มี.ค. 58 )
Click : กำหนดการวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ( 9 มี.ค. 58 )
Click : ห้องซ้อมย่อย ( ยกเลิกห้องซ้อม 4-0408 เปลี่ยนเป็น 4-0509 )
Click : แผนผังการรวมแถวบัณฑิต - West Court

3. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต / มหาบัณฑิต (ทุกรอบ)
รอบ 1 : รอบ 2 : รอบ 3 : รอบ 4
Click : ส่งภาพชุดครุย และ การขอรับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

4. ตัวอย่างการแต่งกายชุดครุย
Click : บัณฑิต / มหาบัณฑิตชาย
Click : บัณฑิต / มหาบัณฑิตหญิง
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2558
 4.ปฏิทินการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
Click : ระดับปริญญาตรีทุกคณะ - PIM
Click : ระดับปริญญาโท
Click : ระดับปริญญาตรี - ศูนย์อมตะนคร
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2557
 5.ข่าวจาก สพน.(ด่วน)

ประกาศโดย   สพน.   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2558
 6.แจ้งเตือน - Lock การลงทะเบียน(ด่วน)
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือ
ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน 2/2557 เนื่องจากมียอดค้างชำระ
> โปรดติดต่อห้องการเงินด่วนนน !!!
> การลงทะเบียนหลังวันที่ 15 กพ. 58 อาจถูกเรียบเก็บค่าลงทะเบียนล่าช้า ( ตามระเบียบของสถาบัน )

ตรวจสอบรายชื่อ >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2558
 7.ข่าวแจ้งเพื่อทราบ - ชื่อกลุ่มเรียน(ด่วน)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2558
 8.ข่าว กยศ.(ด่วน)

ประกาศโดย   สกน.   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2558
 9.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทุกรอบ(ด่วน)


หมายเหตุ :
1. แบบฟอร์มชำระเงิน ( กรณีไม่สามารถชำระเงินด้วย Payinslip ได้ ) >> Click
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2557
 10.กลุ่มนี้เต็มหรือยัง / วิชานี้ลงไปกี่คนแล้ว / เปิดสอนกี่กลุ่ม >> อยากทราบอ่านตรงนี้ !!!

หมายเหตุ : หากนักศึกษาต้องการลงเรียนในกลุ่มที่เต็มแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สอนเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียน หรือ เพิ่มวิชาได้
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
 11.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารุ่น 54
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 12.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน - ป.โท
> Click: รักษาสภาพ ( ป. โท )
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 13.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click : ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click : แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click : ขอสำเร็จการศึกษา
> Click : ขออนุญาตสอบ
> Click : ลงทะเบียนล่าช้า
> Click : ขอเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
> Click : ขอเพิ่มรายวิชา
> Click : ขอเพิ่มรายวิชา ( ลงซ้ำ )
> Click : ขอถอนรายวิชา
> Click : ขอคืนสภาพนักศึกษา
> Click : ลาพักการศึกษา
> Click : ลาออก
> Click : แบบฟอร์มชำระเงิน Bill Payment และแบบฟอร์มขอผ่อนผัน
> Click : ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอลงซ้ำ ( แก้ F )
> Click : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่าช้า
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2556
 14.ระเบียบและคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เล่มคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
Template >> คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศกระทรวง ฯ " เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 " >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449, 02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192