ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์ - ขั้นตอนติดตั้ง e-mail ผ่าน Outlook บน Smart Phone(ด่วนที่สุด)

คู่มือการติดตั้ง Outlook Office 365 บนระบบปฏิบัติการ IOS คลิ๊ก
คู่มือการติดตั้ง Outlook Office 365 บนระบบปฏิบัติการ Android
คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 2.ประชาสัมพันธ์ - รับเสื้อสูทนักศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 3.ประชาสัมพันธ์ - แจ้งวันตัดเสื้อสูทนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (Block A)(ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
 4.ประกาศ - ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/58(2.2) และ ภาคการศึกษาพิเศษ/59(ด่วนที่สุด)

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/58 (2.2) และภาคการศึกษาพิเศษ/59
(PIMแจ้งวัฒนะ) คลิ๊ก
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/58 (2.2) (หน่วยการเรียน)
คลิ๊ก
บันทึกข้อความแจ้งร้านสาขา (สำหรับกลุ่มพนักงาน)
คลิ๊ก
แนวปฏิบัติในการสอบอ่านตรงนี้
คลิ๊ก
แนวปฏิบัติในการขอสอบย้อนหลัง
คลิ๊ก
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
 5.ประกาศ - จากสำนักกิจการนักศึกษา(ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2559
 6.ประชาสัมพันธ์ - การขอเอกสารหลักฐานการเข้าสอบปลายภาคของนักศึกษา(ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2559
 7.ประกาศ - รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ(ด่วนที่สุด)

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก
กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ /ไม่มีเลขที่นั่งสอบ /รายวิชาสอบซ้ำซ้อนกับรายวิชาหลักตามแผนการเรียน ติดต่อขอสอบได้ที่ ห้องสอบพิเศษ 2-0210 และ
เฉพาะวันอังคารที่ 30 ส.ค. 59 ห้องสอบพิเศษ 4-0402
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2559
 8.ประกาศ - การรับบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รอบ2)(ด่วนที่สุด)

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2559
 9.ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 และขยายเวลาชำระค่าเล่าเรียน(ด่วนที่สุด)


ตามที่สถาบันฯได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าเล่าเรียน (อ้างอิง ประกาศที่ 015/2559 เมื่อ 17 มีนาคม 2559)
โดยการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าเล่าเรียนของภาคการศึกษาที่ 1 /2559 จะอยู่ในช่วงเวลา 15-21 สิงหาคม 2559 นั้น แต่เนื่องจากยังมีนักศึกษาบางส่วนยังไม่ทราบข้อมูลนี้ ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษา สถาบันฯ จึงขยายเวลา "การชำระเงินค่าเล่าเรียน” ของการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2559 ให้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันและไม่มีค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้
1. ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้เสร็จเสิ้นภายในกำหนดเดิม คือ 15-21 สิงหาคม 2559
2.นักศึกษาทุน ทุกชั้นปี กรุณาตรวจสอบสถานภาพทุนและค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระอีกครั้งในวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ http://reg.pim.ac.th
3. นักศึกษาทุกชั้นปี กรุณาอัพเดทข้อมูลส่วนตัวในระบบ (มือถือ ที่อยู่ ฯลฯ) เพื่อความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารจากทางสถาบัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ: นักศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
ต้องชำระหนี้ทั้งหมดก่อนจึงจะทำการลงทะเบียนเรียนได้

สอบถามข้อมูลการลงทะเบียน
โทร.02-832-0449 , 02-823-0973 , 02-837-1146
สอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
โทร.02-832-0217 , 02-832-0907 , 02-837-1034
สอบถามข้อมูลการเงิน
โทร.02-832-0249 , 02-832-0932 , 02-832-0933

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2559
 10.คู่มือนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
Click: คู่มือนักศึกษา 2559
Click: คู่มือนักศึกษา 2558
Click: คู่มือนักศึกษา 2557
Click: คู่มือนักศึกษา 2556
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2559
 11.ปฏิทินการศึกษา 2558 - 2559(ด่วนที่สุด)
Click : ปฏิทินการศึกษา 2559 - ปริญญาตรี [ PIM ]
Click : ปฏิทินการศึกษา 2559 - ปริญญาตรี [ iMTM ]
Click : ปฏิทินการศึกษา 2559 - ปริญญาตรี [ ศูนย์อมตะนคร ]
Click : ปฏิทินการศึกษา 2559 - ปริญญาโท
Click : ปฏิทินการศึกษา 2559 - ปริญญาโท [ เพิ่มเติมเฉพาะ สาขา EML ]
Click : ปฏิทินกิจกรรม 2559 - ปริญญาตรี [ PIM ]

Click : ปฏิทินการศึกษา 2558 - ปริญญาตรี [ PIM ]
Click : ปฏิทินการศึกษา 2558 - ปริญญาตรี [ ศูนย์อมตะนคร ]
Click : ปฏิทินการศึกษา 2558 - ปริญญาโท
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2559
 12.ประกาศ - ยืนยันตารางเรียน - ตารางสอน ปีการศึกษา2.2/58 และภาคพิเศษ/59(ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2559
 13.ประชาสัมพันธ์ - การพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2559
 14.ประกาศ - เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ
[ 1 ] ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิต >>คลิ๊ก
[ 2 ] พบรายชื่อ > ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในเว็บ REG
[ 3 ] พิมพ์ใบ Payinslip ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต + ชำระเงิน
[ 4 ] ขอรับแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ สสว. หรือ ( คลิ๊กที่นี่ ) + แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
( กรณีไม่พบรายชื่อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม 02 - 8371146 )

ร้านถ่ายภาพชุดครุย
- ร้าน Print one studio เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนร้านเกมส์ หรือ
- ร้าน Tong Express ปากทางเข้าเมืองทองธานี หรือ
- หน่วยการเรียนต่างจังหวัด โปรดสอบถามร้านถ่ายภาพกับ อ. ประจำหน่วย

เอกสารประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
- แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน ( พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง )
- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- รูปถ่ายชุดครุยสีตามคณะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

วันเวลาเปิดรับเอกสาร และ วันสำเร็จการศึกษา
รอบที่ 1/2558 : เปิดรับเอกสาร 1 ก.พ. - 4 มี.ค. 59 ( ปิดรับเอกสาร )
รอบที่ 2/2558 : เปิดรับเอกสาร 7 มี.ค. - 30 มิ.ย. 59 ( ปิดรับเอกสาร )
รอบสุดท้าย/2558 : เปิดรับเอกสาร 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 59
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2559
 15.ประชาสัมพันธ์ กองทุน กยศ.เรื่องการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/59 นศ.ชั้นปีที่ 1(ด่วนมาก)

> รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. (ผู้กู้รายเก่า) คลิ๊ก
> รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. (ผู้กู้รายใหม่)
คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2559
 16.ประชาสัมพันธ์ กองทุน กยศ./กรอ. เรื่องการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/59 นศ.ชั้นปีที่ 2 - 4(ด่วนมาก)

> รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. คณะบริหารธุรกิจ คลิ๊ก
> รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คลิ๊ก
> รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. คณะศิลปศาสตร์
คลิ๊ก
> รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. คณะนิเทศศาสตร์
คลิ๊ก
> รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. คณะวิทยาการจัดการ
คลิ๊ก
> รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
คลิ๊ก
> รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. คณะศึกษาศาสตร์
คลิ๊ก
> รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
คลิ๊ก
> รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คลิ๊ก
> รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กรอ. ชั้นปีที่ 2 - 3
คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2559
 17.ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. / กรอ. 2559(ด่วนมาก)
Click : กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. 2559
Click : กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กรอ. 2559
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
เนื่องจากกองทุนฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนการเปิด-ปิดระบบ e-Studentloan
ดังนั้นขอให้นักศึกษาผู้กู้ยืมหมั่นตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายงานทุนการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2559
 18.ประชาสัมพันธ์ - การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารClick
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2559
 19.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารหัส 55(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 20.ประกาศ - รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559(ด่วน)

คณะบริหารธุรกิจ คลิ๊ก
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คลิ๊ก
คณะศิลปศาสตร์
คลิ๊ก
คณะนิเทศศาสตร์
คลิ๊ก
คณะวิทยาการจัดการ
คลิ๊ก
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
คลิ๊ก
คณะศึกษาศาสตร์
คลิ๊ก
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
คลิ๊ก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 21.ประกาศผลการศึกษาหัวข้อโครงงานนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2.2/58 และ Pre/59(ด่วน)

Click : โครงงานนวัตกรรม ชั้นปีที่ 1 (Block A)
Click : โครงงานนวัตกรรม ชั้นปีที่ 2 (Block A)
Click : โครงงานนวัตกรรม ชั้นปีที่ 3 (Block A)
Click : โครงงานนวัตกรรม ชั้นปีที่ 4 (Block A)
Click : โครงงานนวัตกรรม ชั้นปีที่ 1 (กลุ่มพนักงาน)
Click : โครงงานนวัตกรรม ชั้นปีที่ 2 (กลุ่มพนักงาน)
Click : โครงงานนวัตกรรม ชั้นปีที่ 3 (กลุ่มพนักงาน)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2559
 22.การใช้เข้างาน E-mail ผ่าน Office 365(ด่วน)

คู่มือการใช้งาน Office 365 คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2559
 23. กำหนดการส่งงานรอบคัดกรองหัวข้อโครงงานนวัตกรรม ภาคเรียน Pre/2559 นศ.ชั้นปีที่ 1-4 สาขาMTM (Block A)(ด่วน)

ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2559
 24.แบบประเมินผลการทำงานของนักศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 4 (กลุ่มพนักงาน)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2559
 25.แบบประเมินผลการทำงานของนักศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 2 (AEC)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2559
 26.แบบประเมินผลการทำงานของนักศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 4 (สมัครเรียน,ทวิต่อเนื่อง)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2559
 27.คำถามงานทะเบียนที่พบบ่อย
Click
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 28.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มสำนักส่งเสริมวิชาการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
Click: แบบคำขอข้อมูลนักศึกษา
Click: แบบฟอร์มใบคำขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ REG
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2558
 29.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม powerpoint
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับรหัสวิชา BA2091 , RTM1405 , MTM1401,
MT 57101)
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับรหัสวิชา BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับรหัสวิชา BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับรหัสวิชา BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับรหัสวิชา BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับรหัสวิชา BA2096 , RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับรหัสวิชา BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 30.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับรหัสวิชา BA2091 , RTM1405 , MTM1401,MT 57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับรหัสวิชา BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับรหัสวิชา BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับรหัสวิชา BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับรหัสวิชา BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับรหัสวิชา BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับรหัสวิชา BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม เล่ม 8 สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานเล่ม 8
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 31.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน + ขั้นตอนการดำเนินการ
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click: ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click: ขอสำเร็จการศึกษา
> Click: ขออนุญาตสอบย้อนหลัง
> Click: ขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
> Click: ขอย้ายกลุ่มที่สังกัด
> Click: ขอเทียบโอน
> Click: ขอเพิ่มวิชาเรียน
> Click: ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
> Click: ลงทะเบียนแก้ F
> Click: ขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click: ขอคืนสถานภาพนักศึกษา
> Click: ขอลาพักการศึกษา
> Click: ทำบัตร นศ. ใหม่ SCB
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2556
 32.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน (ป.โท - ป.เอก)
> Click: ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
> Click: คำร้องขอขยายเวลา
> Click: คำร้องขอลาพักการศึกษา
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click: ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click: ขอสำเร็จการศึกษา
> Click: ขออนุญาตสอบย้อนหลัง
> Click: ขอเทียบโอน
> Click: ขอเพิ่มวิชาเรียน
> Click: ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
> Click: ลงทะเบียนแก้ F
> Click: ขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click: ขอคืนสถานภาพนักศึกษา
> Click: ทำบัตร นศ. ใหม่ SCB
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2555
 33.ขั้นตอนและการดำเนินการ ระดับบัณฑิตศึกษา
Click : ขั้นตอนการลงทะเบียน
Click : ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์
Click : ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน
Click : ขั้นตอนการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
Click : เกณฑ์การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
Click : ขั้นตอนหลังสอบผ่านป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
Click : ขั้นตอนการขอสาเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
 34.ระเบียบและคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
> คลิ๊กที่นี่ : เล่มคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
> คลิ๊กที่นี่ : Template การศึกษาค้นคว้าอิสระ(หลักสูตรภาษาไทย)
> คลิ๊กที่นี่ : Template วิทยานิพธ์(หลักสูตรภาษาไทย)
> คลิ๊กที่นี่ : Template การศึกษาค้นคว้าอิสระ (หลักสูตร iMBA)
> คลิ๊กที่นี่ : Template วิทยานิพธ์ (หลักสูตร iMBA)
> คลิ๊กที่นี่ : แบบฟอร์มการจัดทำวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ / ดุษฎีนิพนธ์ (หลักสูตรจีน)
> คลิ๊กที่นี่ : แบบฟอร์มการจัดทำวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ / ดุษฎีนิพนธ์ (หลักสูตรไทย)
> คลิ๊กที่นี่ : ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
> คลิ๊กที่นี่ : ประกาศกระทรวง ฯ" เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548"
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449, 02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192