-
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์ (****)
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
> คู่มือนักศึกษา > คู่มือนักศึกษา
> ปฏิทินการศึกษา > ปฏิทินการศึกษา
> ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาตรี > ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา
> คู่มือเข้าใช้งาน REG > คู่มือเข้าใช้งาน REG
> ยื่นแบบคำร้องออนไลน์ คลิกที่นี่ > ยื่นแบบคำร้องออนไลน์ คลิกที่นี่
หมายเหตุ ยื่นแบบฟอร์มฯ ตามช่วงปฏิทินการศึกษาที่สถาบันกำหนด เท่านั้น

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 2 กันยายน 2563
 2.ช่องทางการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการ (สำหรับนักศึกษา) (****)


เพิ่มเพื่อน

ประกาศโดย สำนักส่งเสริมวิชาการ | วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2563
 3.Online registration period of academic year summer/2021 (***)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ขั้นตอนขอลงทะเบียนรายวิชาเรียนร่วม (สำหรับนักศึกษาปีเกิน)
ขั้นตอนการค้นหารายวิชา

ประกาศโดย EVD | วันที่ประกาศ 13 พฤษภาคม 2565
 4.พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 และ 2563 (***)


รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่ คลิกที่นี่
ตรวจสอบรอบและลำดับการเข้ารับปริญญาบัตร คลิกที่นี่ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 7 เมษายน 2565
 5.สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และ 2563 (***)
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6
ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6

ประกาศโดย งานประมวลผลการศึกษา | วันที่ประกาศ 7 เมษายน 2565
 6.ขอความร่วมมือดำเนินการให้ความยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับนักศึกษา PIM ทุกท่าน) (***)

อ่านขั้นตอนการดำเนินการ >> คลิกที่นี่

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 30 มีนาคม 2565
 7.กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา Online ปีการศึกษา 2564 (ระดับปริญญาตรี) (**)

ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้ขอส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ครั้งที่ 1

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2564
 8.ประกาศวันหยุดเรียนและวันสลับตารางเรียน สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม 2564
 9.บัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการทำบัตรนักศึกษา กรณีทำบัตรสูญหาย/ชำรุด
ขั้นตอนการยื่นขอจัดส่งบัตรนักศึกษาทางไปรษณีย์ (กรณีไม่เลือกจัดส่งในแบบคำร้อง)

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2564
 10.PIM Line Official


ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 28 เมษายน 2565
 11.รายชื่อนักศึกษาที่สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงิน กยศ.กรอ. ภาคเรียนที่ 0-1/2564

ตรวจสอบรายชื่อ
ขั้นตอนการขอรับเงินคืน

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 21 มกราคม 2565
 12.การสมัครใช้งาน แอปพิเคชั่น Gooddoctor สำหรับนักศึกษา PIM

ประกาศโดย สกน. | วันที่ประกาศ 6 มกราคม 2565
 13.คู่มือการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
คลิกที่นี่

ประกาศโดย สำนักศึกษาทั่วไป | วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2562
 
    
 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010 | สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์