ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558(ด่วนที่สุด)
> Click: วันปฐมนิเทศของแต่ละคณะ / การแต่งกาย / ข้อมูลอื่น ๆ
> Click: คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
> ตารางเรียนตามสาขาวิชา ( รอประกาศ )
ประกาศโดย   OAA.   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2558
 2.ผลการตรวจรับโครงงาน 2.1/2557 - Updated(ด่วนที่สุด)
> Click: ชั้นปีที่ 1
> Click: ชั้นปีที่ 2
> Click: ชั้นปีที่ 3
> Click: แบบฟอร์มนำเสนอผลงานชั้นปีที่ 3
ประกาศโดย   บธ.   วันที่ประกาศ   13 พฤษภาคม 2558
 3.ตารางสอบรวม 2.1 / 2557 - ป.ตรี PIM(ด่วนที่สุด)
> Click: ตารางสอบรวม
> Click: บันทึกขอลางาน - กลุ่มพนักงาน
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2558
 4.เมื่อเกรดภาคเรียนสุดท้ายเข้าระบบครบ >> ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาได้เลย(ด่วนที่สุด)

เอกสารประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
- แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ( ขอรับที่ สสว. หรือ คลิ๊กที่นี่)
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายชุดครุยสีตามคณะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
ระยะเวลาการยื่นเอกสาร
- สสว. ได้รับเอกสารในช่วง 1 เม.ย.- 12 พ.ค. 58 > ถูกเสนอชื่อในรอบ 1 ( ปิดรับเอกสาร )
- สสว. ได้รับเอกสารในช่วง 13 พ.ค. - 8 ก.ค. 58 > ถูกเสนอชื่อในรอบ 2
- สสว. ได้รับเอกสารในช่วง 9 ก.ค. - 9 ก.ย. 58 > ถูกเสนอชื่อในรอบ 3
( ทุกรอบรับปริญญาพร้อมกัน )
ร้านถ่ายรูปชุดครุย
- ร้าน Print one Studio เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 7
- ร้าน ทอง เอ็กเพรส ปากทางเมืองทองธานี
- บัณฑิต และ มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ไปถ่ายภาพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- บัณฑิต จากหน่วยการเรียนต่างจังหวัด สอบถามร้านถ่ายภาพจาก อ. ประจำหน่วยการเรียน
กำหนดการวัดตัวตัด / เช่าชุดครุย
- ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559
วันซ้อมใหญ่ และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
- วันจันทร์ที่ 7 และวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2558
 5.คำแนะนำในการเก็บรักษาบัตรนักศึกษา(ด่วนมาก)
สสว. พบว่าบัตรนักศึกษามักเกิดความชำรุดเสียหาย ก่อนเวลาอันควร สสว. มีคำแนะนำดี ๆ ที่ช่วยยืดอายุบัตรนักศึกษามาฝากกันครับ
>> คลิ๊กที่นี่ได้เลย
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2558
 6.ปฏิทินการศึกษา 2557 - 2558(ด่วนมาก)
Click : ปฏิทินการศึกษา 2558 - ปริญญาตรี PIM
Click : ระดับ ปริญญาตรีทุกคณะ - PIM
Click : ระดับปริญญาตรี เฉพาะ 2/2557 - PIM
Click : ระดับปริญญาโท
Click : ระดับปริญญาตรี - ศูนย์อมตะนคร
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2557
 7.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารุ่น 54(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 8.กลุ่มนี้เต็มหรือยัง / วิชานี้ลงไปกี่คนแล้ว / เปิดสอนกี่กลุ่ม >> อยากทราบอ่านตรงนี้ !!!

หมายเหตุ : หากนักศึกษาต้องการลงเรียนในกลุ่มที่เต็มแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สอนเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียน หรือ เพิ่มวิชาได้
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
 9.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน - ป.โท
> Click: รักษาสภาพ ( ป. โท )
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 10.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน + ขั้นตอนการดำเนินการ
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click : ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click : แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click : ขอสำเร็จการศึกษา
> Click : ขออนุญาตสอบ
> Click : ลงทะเบียนล่าช้า
> Click : ขอเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
> Click : ขอเพิ่มรายวิชา
> Click : ขอเพิ่มรายวิชา ( ลงซ้ำ )
> Click : ขอถอนรายวิชา
> Click : ขอคืนสภาพนักศึกษา
> Click : ลาพักการศึกษา
> Click : ลาออก
> Click : แบบฟอร์มชำระเงิน Bill Payment และแบบฟอร์มขอผ่อนผัน
> Click : ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอลงซ้ำ ( แก้ F )
> Click : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่าช้า
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2556
 11.ระเบียบและคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เล่มคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
Template >> คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศกระทรวง ฯ " เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 " >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449, 02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192