เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา 2561 แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียดในข่าวด้านล่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์(****)
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
> คู่มือนักศึกษา คลิ๊กที่นี่ > คู่มือนักศึกษา คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่ > ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่
> ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาตรีคลิ๊กที่นี่ > ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับบัณฑิตศึกษาคลิ๊กที่นี่
> คู่มือเข้าใช้งาน REG คลิ๊กที่นี่ > คู่มือเข้าใช้งาน REG คลิ๊กที่นี่
> ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ > ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ คลิ๊กที่นี่
หมายเหตุ ยื่นแบบฟอร์มฯ ตามช่วงปฏิทินการศึกษาที่สถาบันกำหนด เท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2559
 2.ติดตาม นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562(***)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2562
 3. “การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบัน สำหรับนักศึกษา”(***)

ประกาศโดย   IT   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2562
 4.สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561(***)
กำหนดการวัดตัว รับชุดครุย และคืนชุดครุย
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2562
 5.สำหรับนักศึกษาใหม่ - แนะนำการอ่านเลขห้อง(***)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2562
 6.กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2561
 7.“จุดบริการพิเศษ OneStop Service ลงทะเบียนบัตรนักศึกษาและบัตรอาจารย์พิเศษ เข้าระบบ Room Tracking”(**)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2562
 8.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561(**)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2562
 9.สอบถามปัญหา เรื่อง บัตรนักศึกษา บัตรชั่วคราว บัตรนักศึกษาใหม่(**)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2560
 10.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ/2562 (เพิ่มเติม)

ตรวจสอบรายชื่อ คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2562
 11.ตารางเรียน- ตารางสอนและกิจกรรมด้านวิชาการ ระดับ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2562
 12.ติดตามนักศึกษาไม่ลงทะเบียนผ่านทาง e-mail และ application

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2562
 13.คู่มือการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สำนักศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2562
 14.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 ,RTM1405 ,MTM1401,MT57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานฯ เล่ม 8 คณะบริหารธุรกิจ - MTM/RT
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานฯ เล่ม 8
ประกาศโดย   คณะบริหารธุรกิจ CCDS   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ : 02 - 855 - 0449 / 02 - 855 - 0377 / อีเมล evd@pim.ac.th