กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร 2559 > คลิ๊กที่นี่
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์(****)
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
> คู่มือนักศึกษา คลิ๊กที่นี่ > คู่มือเข้าใช้งาน REG คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่ > ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่
> - > ตัวอย่างรูปถ่าย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2559
 2.Live พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2561
 3.ประกาศ - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559(***)
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
กำหนดการตัด-รับ-คืนชุดครุย
ดาวน์โหลดใบสั่งจองชุดครุย
แผนที่ร้านตัดชุดครุย
แถวที่นั่ง ลำดับที่ ห้องเก็บตัวในแต่ละกลุ่ม (รอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง 22 ม.ค.61)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ทุกรอบ
คู่มือการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 4.จุดจอดรถ พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559(***)

หมายเหตุ : ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต
รับบัตรจอดรถได้ที่จุดลงทะเบียน
ในวันที่ 22 -23 ก.พ. 61 วันซ้อมของแต่ละรอบ
บัตรมีจำนวนจำกัด!!!
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 5.บัญชีรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปี 2561(***)

ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2561
 6.การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2561
 7.ข้อควรรู้เกี่ยวกับบัตรชั่วคราว(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2561
 8.กำหนดชำระค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2560(***)
ช่องทางการชำระค่าเล่าเรียน
การผ่อนชำระค่าเล่าเรียน
ประกาศโดย   งานการเงิน   วันที่ประกาศ   28 มกราคม 2561
 9.เตรียมตัวพบกับบริการใหม่ > ระบบยื่นคำร้องออนไลน์(***)
> เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
> ใช้ทดแทนการยื่นแบบฟอร์มกระดาษ
> เหมาะกับผู้ที่ต้องการขอหนังสือรับรอง หรือ Transcript
> เหมาะกับ นศ. ปีเกิน / ขอลงวิชาเลือกเสรี / ขอลงซ้ำเพื่อปรับเกรด
> นักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามแผน ไม่มีความจำเป็นต้องยื่นแบบฟอร์มออนไลน์เข้ามาอีก
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2561
 10.เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560(***)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 11.สอบถามปัญหา เรื่อง บัตรนักศึกษา บัตรชั่วคราว(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2560
 12.ตารางเรียน- ตารางสอน และกิจกรรมด้านวิชาการ ระดับ ป.ตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2560(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
 13.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารหัส 57(***)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 14.OneDrive สำหรับนักศึกษา

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2561
 15.ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2561
 16.PIM Application

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2560
 17.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 ,RTM1405 ,MTM1401,MT57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานฯ เล่ม 8 คณะบริหารธุรกิจ - MTM/RT
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานฯ เล่ม 8
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 18.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม powerpoint
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 , RTM1405 , MTM1401,
MT 57101)
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 , RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 2 (เล่ม 8) (สำหรับ BA2098 , RTM4412 , MTM4402 ,MT57413)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02 - 855 - 0973 / 02 - 855 - 0377 / 02-855 - 0378 / 02 - 855 - 1146