ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ - กำหนดการสอบปลายภาคย้อนหลัง ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (1.1)(ด่วนที่สุด)

>>คลิ๊ก : แบบคำร้องขออนุญาตสอบย้อนหลัง
>>คลิ๊ก : ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการขอสอบย้อนหลัง
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2558
 2.ประกาศ - การรับบัตรนักศึกษา (รอบ AEC) ปีการศึกษา 1/2558(ด่วนที่สุด)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>คลิ๊ก
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2558
 3.ประกาศ - ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี 1/2558 (1.1)(ด่วนมาก)

ตรวจสอบตารางสอบได้ที่ >>คลิ๊ก
หมายเหตุ :
>> กรณีไม่มีรายชื่อ - ไม่มีเลขที่นั่งสอบ
ห้องสอบพิเศษ ห้อง 2-0212 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall และ ห้อง 4-0402 ชั้น 4 อาคาร CP All Academy เฉพาะวันที่ 24 / 30 พฤศจิกายน และ วันที่ 2 ธันวาคม 2558
>> ไม่มีบัตรนักศึกษา สามารถขอรับบัตรอนุญาตเข้าสอบ
ได้ที่ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2558
 4.ประกาศ - จากสำนักส่งเสริมวิชาการ(ด่วนมาก)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียน1/2558 >>คลิ๊ก
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2558
 5.ประกาศ - รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)(ด่วนมาก)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 1)>>Click
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 2)
>>Click
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องรับเอกสารด้วยตัวเองเท่านั้น
ร้านถ่ายรูปชุดครุย
- ร้าน Print one Studio เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 7
- ร้าน ทอง เอ็กเพรส ปากทางเมืองทองธานี
- บัณฑิต และ มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ไปถ่ายภาพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- บัณฑิต จากหน่วยการเรียนต่างจังหวัด สอบถามร้านถ่ายภาพจาก อ. ประจำหน่วยการเรียน
กำหนดการวัดตัวตัด / เช่าชุดครุย
- บริการตัด - รับ - คืน ชุดครุยที่สถาบัน
>> Click
- ตัด - รับ - คืนชุดครุยด้วยตนเองที่ร้านครุยอลงกรณ์
>> Click
วันซ้อมใหญ่ และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
- วันจันทร์ที่ 7 และวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2558
 6.เมื่อเกรดภาคเรียนสุดท้ายเข้าระบบครบ >> ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาได้เลย(ด่วนมาก)

เอกสารประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
- แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ( ขอรับที่ สสว. หรือ คลิ๊กที่นี่)
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายชุดครุยสีตามคณะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
ระยะเวลาการยื่นเอกสาร
- สสว. ได้รับเอกสารในช่วง 1 เม.ย.- 12 พ.ค. 58 > ( "อนุมัติสำเร็จการศึกษา รอบที่ 1" )
- สสว. ได้รับเอกสารในช่วง 13 พ.ค. - 8 ก.ค. 58 > ( "อนุมัติสำเร็จการศึกษา รอบที่ 2" )
- สสว. ได้รับเอกสารในช่วง 9 ก.ค. - 9 ก.ย. 58 >( "อนุมัติสำเร็จการศึกษา รอบที่ 3" )
- สสว. ได้รับเอกสารในช่วง วันนี้ - 30 พ.ย. 58 > ถูกเสนอชื่อในรอบ 4 >> ด่วนมาก
( ทุกรอบรับปริญญาพร้อมกัน )
ประกาศ > รายชื่อผู้เข้าข่ายสำเร็จการศึกษา สสว. รอรับเอกสาร คลิ๊ก
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2558
 7.ปฏิทินการศึกษา 2557 - 2558(ด่วนมาก)
Click : ปฏิทินการศึกษา 2558 - ปริญญาตรี PIM
Click : ปฏิทินการศึกษา 2557 - ปริญญาตรี PIM (เฉพาะภาคพิเศษ และ ภาคต้น)
Click : ปฏิทินการศึกษา 2557 - ปริญญาตรี (เฉพาะภาคปลาย)
Click : ระดับปริญญาโท
Click : ระดับปริญญาตรี - ศูนย์อมตะนคร
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2557
 8.ประกาศ - กำหนดการจัดงาน BA Innovation Day(ด่วน)

>>Click : รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเล่ม 8 ของนักศึกษา ชั้นปีที่4 คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มปกติ+กลุ่มพนักงาน ภาคเรียนที่ 1.2/2558
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2558
 9.ประชาสัมพันธ์ - ตารางอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ นศ.ชั้นปีที่ 1 - 3 (กลุ่ม A)(ด่วน)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
 10.ประกาศ - กำหนดการส่งโครงงานนวัตกรรม นศ.ปีที่ 1 - 4 (กลุ่ม B) ภาคเรียนที่ 1.1/58(ด่วน)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
 11.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารหัส 55(ด่วน)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 12.ประชาสัมพันธ์ - การตรวจสอบสถานะทุนการศึกษา
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2558
 13.ประกาศ - ผลการพิจารณาหัวข้อโครงงานนวัตกรรม นศ.ชั้นปีที่ 1-4 (กลุ่ม B) ภาคเรียนที่ 1.1/58

> Click: นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)
> Click: นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 56)
> Click: นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 57)
> Click: นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58)
ประกาศโดย   งานนวัตกรรมฯ   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
 14.ประชาสัมพันธ์ - กำหนดการส่งแบบประเมินหลังฝึกปฏิบัติงาน นศ.ชั้นปีที่1-3 (กลุ่ม B)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
 15.ประชาสัมพันธ์ - แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและใบลงเวลา นศ.ป.ตรี ปี4 MTM (กลุ่ม B)

วิธีการ download แบบประเมินคลิ๊ก
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2558
 16.ประกาศ - การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2558

- แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ( ขอรับที่ สกน. หรือ คลิ๊กที่นี่)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2558
 17.คำแนะนำในการเก็บรักษาบัตรนักศึกษา
สสว. พบว่าบัตรนักศึกษามักเกิดความชำรุดเสียหาย ก่อนเวลาอันควร สสว. มีคำแนะนำดี ๆ ที่ช่วยยืดอายุบัตรนักศึกษามาฝากกันครับ
>> คลิ๊กที่นี่ได้เลย
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2558
 18.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มใบคำขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ REG (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

> Click: แบบฟอร์มใบคำขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ REG
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2558
 19.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับรหัสวิชา BA2091 , RTM1405 , MTM1401)
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับรหัสวิชา BA2092 , RTM1406 , MTM1402)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับรหัสวิชา BA2093 , RTM2407 , MTM2401)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับรหัสวิชา BA2094 , RTM2408 , MTM2402)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับรหัสวิชา BA2095 , RTM3409 , MTM3401)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับรหัสวิชา BA2096 , RTM3410 , MTM3402)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับรหัสวิชา BA2097 , RTM4411 , MTM4401)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: รูปแบบการนำเสนอ สำหรับนศ.ปีที่ 3-4 (PowerPoint) (เล่ม 5,6,7)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม เล่ม 8 สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานเล่ม 8
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 20.คู่มือนักศึกษา 2558 - เปิดให้ Download แล้ว
> Click: คู่มือนักศึกษา 2558
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 21.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน - ป.โท
> Click: รักษาสภาพ ( ป. โท )
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 22.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน + ขั้นตอนการดำเนินการ
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click: ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click: ขอสำเร็จการศึกษา
> Click: ขออนุญาตสอบย้อนหลัง
> Click: ขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
> Click: ขอย้ายกลุ่มที่สังกัด
> Click: ขอเทียบโอน
> Click: ขอเพิ่มวิชาเรียน
> Click: ขอถอนวิชาเรียน
> Click: ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
> Click: ลงทะเบียนแก้ F
> Click: ขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click: ขอคืนสถานภาพนักศึกษา
> Click: ขอลาพักการศึกษา
> Click: ขอลาออก
> Click: ทำบัตร นศ. ใหม่ SCB
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2556
 23.ระเบียบและคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เล่มคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
Template >> คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศกระทรวง ฯ " เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 " >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449, 02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192