ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ REG
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์(****)
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
> คู่มือนักศึกษา คลิ๊กที่นี่ > คู่มือนักศึกษา คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่ > ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่
> ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาตรีคลิ๊กที่นี่ > ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับบัณฑิตศึกษาคลิ๊กที่นี่
> คู่มือเข้าใช้งาน REG คลิ๊กที่นี่ > คู่มือเข้าใช้งาน REG คลิ๊กที่นี่
> ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ > ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ : coming soon
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2559
 2.การส่งสำเนาวุฒิการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (6 ภาคการศึกษา) (นศ.รหัส61)(***)

ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2561
 3.กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2561
 4.รับวุฒิ >> บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2560(***)
!!! ปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา 2560 !!!
ผู้สำเร็จการศึกษา รอบที่ 1 - 4 สามารถขอรับ
เอกสารใบแสดงผลการศึกษา < ฉบับสมบูรณ์ >
ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ อาคาร CP ALL Academy
ชั้น 7 ห้อง 4-0706 เวลา 8.00 - 17.00 น. จ.- ศ.

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบที่ 1 - 4
กำหนดการวัดตัว รับชุดครุย และคืนชุดครุย
ดาวน์โหลดใบสั่งของชุดครุย
แผนที่ร้านชุดครุย
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2561
 5.ตารางเรียน- ตารางสอนและกิจกรรมด้านวิชาการ ระดับ ป.ตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2561(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2560
 6.ขยายเวลา - การยื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร(**)

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2561
 7.ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนบัตร Smart Purse(**)


รายละเอียดเพิ่มเติม ตอบข้อสงสัยการลงทะเบียนบัตร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2561
 8.เปิดแล้ว >>> บริการแบบคำร้องออนไลน์(**)

ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2561
 9.สอบถามปัญหา เรื่อง บัตรนักศึกษา บัตรชั่วคราว บัตรนักศึกษาใหม่(**)
นักศึกษาใหม่ รหัส 61 ที่ยังไม่ได้รับบัตร ตรวจสอบข้อมูล คลิ๊กที่รูปด้านล่าง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2560
 10.การขอคืนเงินกยศ.กรอ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อ กรอ. / กยศ.
ประกาศโดย   การเงิน   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2561
 11.OneDrive สำหรับนักศึกษา

ประกาศโดย   IT.   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2561
 12.เกณฑ์การเข้าพักอาศัย ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และบทลงโทษ โครงการ All Residence

คลิ๊กอ่านรายละเอียดที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2561
 13.PIM Application

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2560
 14.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม powerpoint
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 , RTM1405 , MTM1401,
MT 57101)
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 , RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 2 (เล่ม 8) (สำหรับ BA2098 , RTM4412 , MTM4402 ,MT57413)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 15.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 ,RTM1405 ,MTM1401,MT57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานฯ เล่ม 8 คณะบริหารธุรกิจ - MTM/RT
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานฯ เล่ม 8
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02 - 855 - 0973 / 02 - 855 - 0377 / 02-855 - 0378 / 02 - 855 - 1146