ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
Click : ระดับปริญญาตรีทุกคณะ - PIM
Click : ระดับปริญญาโท
Click : ระดับปริญญาตรี - ศูนย์อมตะนคร
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2557
 2.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2556 - รอบ 1, 2 & 3(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษารอบ 3 สามารถรับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ได้
ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป


หมายเหตุ :
1. ตรวจสอบรายชื่อ >> รอบ 1 : รอบ 2 : รอบ 3
2. ผู้สำเร็จการศึกษารอบ 3 สามารถตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำได้ ตั้งแต่วันที่ 26 พย. 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
3. แบบฟอร์มชำระเงิน ( กรณีไม่สามารถชำระเงินด้วย Payinslip ได้ ) >> Click
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2557
 3.กำหนดส่งแบบประเมินหลังฝึกงาน(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   สพน.   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2557
 4.ประกาศตารางสอบปลายภาค 1.1 / 2557(ด่วนมาก)
> ต้องการดูตารางสอบ คลิ๊กที่นี่
> ตรวจสอบแถวที่นั่งสอบจาก http://reg.pim.ac.th > ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คลิ๊กปุ่มตารางเรียน/สอบ > คลิ๊กเลือกภาคเรียนที่ 1
> ห้องสอบพิเศษ 2-0210 ( ทุกวัน ยกเว้น 25 พย. 2557 ) ### 4-0404 เฉพาะวันที่ 25 พย. 2557
> พกบัตรนักศึกษาเข้าสอบทุกครั้งที่มีการสอบ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2557
 5.REG. NEWS(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2557
 6.ประกาศ - รับบัตรนักศึกษา(ด่วนมาก)

ตรวจสอบรายชื่อ >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2557
 7.แจ้งเตือนนักศึกษาค้างส่งเอกสาร สสว.(ด่วนมาก)

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายชื่อและเอกสารที่ค้างส่ง
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2557
 8.กลุ่มนี้เต็มหรือยัง / วิชานี้ลงไปกี่คนแล้ว / เปิดสอนกี่กลุ่ม >> อยากทราบอ่านตรงนี้ !!!(ด่วนมาก)

หมายเหตุ : หากนักศึกษาต้องการลงเรียนในกลุ่มที่เต็มแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สอนเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียน หรือ เพิ่มวิชาได้
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
 9.เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ป. ตรี รหัส 53 และ รหัสเดิมตกค้าง(ด่วนมาก)

หมายเหตุ :
1. นักศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระ หรือ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ โปรดติดต่อห้องการเงิน หรือ ห้องสำนักกิจฯก่อน มิฉะนั้นจะไม่ถูกเสนอชื่อให้สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 10.ตารางฝึกอบรม ฝต.(ด่วน)
ประกาศโดย   สพน.   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2557
 11.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารุ่น 54(ด่วน)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 12.ผลการตรวจหัวข้องานนวัตกรรม - Updated !!!

ตรวจสอบผล : ปี 1 : ปี 2 : ปี 3 : ปี 4
ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มนำเสนอ ( Power Point ) > คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   บธ.   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2557
 13.ประกาศจากศูนย์ฝึกปฏิบัติงาน

Click : คู่มือการเขียนรายงานฝึกปฏิบัติงานเล่ม 8
Click : แบบฟอร์มเล่มรายงานฝึกปฏิบัติงาน MTM
Click : แบบฟอร์มเล่มรายงานฝึกปฏิบัติงาน LG
Click : เกณฑ์การให้คะแนน
ประกาศโดย   คณะบริหารธุรกิจ   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2557
 14.ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ


Download แบบฟอร์มส่งงาน >> ชั้นปี 1 : ชั้นปี 2 : ชั้นปี 3 : ชั้นปี 4
ประกาศโดย   BA.   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2557
 15.ข่าวประกาศจากสำนักกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ : แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร คลิ๊กที่นี่

ประกาศโดย   สำนักกิจฯ   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2557
 16.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click : ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click : แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click : ขอสำเร็จการศึกษา
> Click : ขออนุญาตสอบ
> Click : ลงทะเบียนล่าช้า
> Click : ขอเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
> Click : ขอเพิ่มรายวิชา
> Click : ขอเพิ่มรายวิชา ( ลงซ้ำ )
> Click : ขอถอนรายวิชา
> Click : ขอคืนสภาพนักศึกษา
> Click : ลาพักการศึกษา
> Click : ลาออก
> Click : แบบฟอร์มชำระเงิน Bill Payment และแบบฟอร์มขอผ่อนผัน
> Click : ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอลงซ้ำ ( แก้ F )
> Click : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่าช้า
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2556
 17.แบบฟอร์มรายงานมาตรฐาน
Download >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   PIM   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2556
 18.ระเบียบและคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เล่มคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
Template >> คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศกระทรวง ฯ " เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 " >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449, 02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192