ข่าวประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์(****)

> คู่มือนักศึกษา

> คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา - ระดับปริญญาตรี > คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา - ระดับบัณฑิตศึกษา > คลิ๊กที่นี่
> ดาวน์โหลด ใบนำฝากชำระเงิน > คลิ๊กที่นี่
> ตัวอย่างรูปถ่าย (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) > คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2559
 2.ประกาศ - รายชื่อนักศึกษาให้นำบัตรชั่วคราวมาคืน(***)

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2560
 3.ประชาสัมพันธ์ : ตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2560
 4.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารหัส 56(***)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 5.ยืนยันตารางเรียน - ตารางสอน และกิจกรรมด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี 2.1/2559 (เดือนเมษายน)(**)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2560
 6.ประชาสัมพันธ์ - รายชื่อรับบัตรนักศึกษา กรณี แจ้งทำบัตรใหม่(**)

ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 1 Click
ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 2 Click
ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 3 Click
ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 4 Click
ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 5 Click
ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 6 Click
ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 7 Click
ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 8 Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2559
 7.ประชาสัมพันธ์ “การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของสถาบัน”
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2560
 8.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2559

ตรวจสอบรายชื่อ Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2560
 9.เงื่อนไขการใช้งานบัตรชั่วคราว

การขอรับเงินคืนค่ามัดจำบัตรนักศึกษาชั่วคราว คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2559
 10.คำถามงานทะเบียนที่พบบ่อย
Click
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 11.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 ,RTM1405 ,MTM1401,MT57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานฯ เล่ม 8 คณะบริหารธุรกิจ - MTM/RT
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานฯ เล่ม 8
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 12.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม powerpoint
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 , RTM1405 , MTM1401,
MT 57101)
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 , RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 2 (เล่ม 8) (สำหรับ BA2098 , RTM4412 , MTM4402 ,MT57413)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449 และ 02-832-0973
หลัง 1 มิถุนายน 2560 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เป็น 02 - 855 - 0449 และ 02 - 855 - 0973