ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)

Click: ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์
Click: วิธีการค้นหารายวิชา (กรณีวิชานอกแผน)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 2.ประกาศ - สำหรับบัณฑิต / มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ
[ 1 ] ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ( รวมทุกรอบ ) คลิ๊กที่นี่
[ 2 ] มีรายชื่อ > ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ + ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
[ 3 ] วัดตัว ตัด หรือ เช่าชุดครุย (เฉพาะผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีฯ)
คลิ๊กดูกำหนดการที่นี่
- กรณีวัด/ตัด-เช่า/คืนชุดครุยด้วยตนเองที่ร้านครุยอลงกรณ์
>> ดูแผนที่ร้าน
- กรณีไม่สะดวกมาวัดตัว โปรดกรอก
แบบฟอร์มยืนยันตัดชุดครุย แล้วรับชุดครุยได้ที่ร้าน หรือ ที่สถาบันตามกำหนดการ
[ 4 ] รับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ที่ สสว. อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
[ 5 ] มาเข้าร่วมงานซ้อมใหญ่ และ วันพิธีจริง ในวันที่ 7 และ 9 มี.ค. 59
[ 6 ] คืนชุดครุยที่สถาบันตามกำหนดการ หรือ คืนเองที่ร้านชุดครุย
แจ้งตัดสิทธิ์การเข้ารับจริงในวันที่ 9 มี.ค. 59
- กรณีไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ ภายใน 28 ก.พ.59
- กรณีค้างชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 59 เป็นต้นไป
- กรณีไม่เข้าร่วมซ้อมในวันที่ 7 มี.ค.59
- กรณีมาไม่ทันการเช็คชื่อตามลำดับการเข้ารับปริญญา
แจ้งเพื่อทราบ
ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธี สามารถขอรับใบปริญญาบัตร
ที่ห้อง สสว.ด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 59 เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2559
 3.ประกาศ - เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ
[ 1 ] ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิตคลิ๊กที่นี่
[ 2 ] พบรายชื่อ > ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในเว็บ REG
[ 3 ] พิมพ์ใบ Payinslip ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต + ชำระเงิน
[ 4 ] ขอรับแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ สสว. หรือ ( คลิ๊กที่นี่ ) + แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
( กรณีไม่พบรายชื่อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม 02 - 8371146 )

ร้านถ่ายภาพชุดครุย
- ร้าน Print one studio เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนร้านเกมส์ หรือ
- ร้าน Tong Express ปากทางเข้าเมืองทองธานี หรือ
- หน่วยการเรียนต่างจังหวัด โปรดสอบถามร้านถ่ายภาพกับ อ. ประจำหน่วย

เอกสารประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
- แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน ( พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง )
- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- รูปถ่ายชุดครุยสีตามคณะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

วันเวลาเปิดรับเอกสาร และ วันสำเร็จการศึกษา
รอบที่ 1/2558 : เปิดรับเอกสาร 1 ก.พ. - 4 มี.ค. 59
รอบที่ 2/2558 : เปิดรับเอกสาร 7 มี.ค. - 29 เม.ย. 59
รอบที่ 3/2558 : ประกาศให้ทราบในภายหลัง
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2558
 4.ประชาสัมพันธ์ - สำหรับนศ.ชั้นปีที่ 2 (กลุ่มเรียนก่อนB) สาขา MTM ,LG และFBM(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2559
 5.ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อโครงงานนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1/2558 (1.2)(ด่วนมาก)

Click: กลุ่มทำงานก่อน ปี 1 รหัส 58
Click: กลุ่มทำงานก่อน ปี 2 รหัส 57
Click: กลุ่มทำงานก่อน ปี 3 รหัส 56
Click: กลุ่มพนักงาน ปี 1 รหัส 58
Click: กลุ่มพนักงาน ปี 2 รหัส 57
Click: กลุ่มพนักงาน ปี 3 รหัส 56
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 6.ประกาศ - สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส58)(ด่วนมาก)

ตรวจสอบรายชื่อ>>คลิ๊ก
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2559
 7.ประกาศ - ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 (1.2)(ด่วนมาก)

>>> ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (1.2) คลิ๊ก
>>> ใบขออนุญาตเข้าสอบ (สำหรับพนักงาน)
คลิ๊ก
หมายเหตุ : กรณีไม่มีรายชื่อ - ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ติดต่อห้องสอบพิเศษ
ห้อง 2-0212 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall และ
ห้อง 4-0402 ชั้น 4 อาคาร CP All Academy เฉพาะวันที่ 2 มีนาคม 2559
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 8.ประกาศ - ยืนยันตารางเรียน ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 (1.2)(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   10 ธันวาคม 2558
 9.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารหัส 55(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 10.ดาวน์โหลด - แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 2098 (สำหรับนักศึกษาปี 4)(ด่วน)
> Click: แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2558
 11.ประชาสัมพันธ์ - แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและใบลงเวลา นศ.ป.ตรี ปี1 AEC และNON-BA(ด่วน)

ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2558
 12.ปฏิทินการศึกษา 2557 - 2558(ด่วน)
Click : ปฏิทินการศึกษา 2558 - ปริญญาตรี PIM
Click : ปฏิทินการศึกษา 2557 - ปริญญาตรี PIM (เฉพาะภาคพิเศษ และ ภาคต้น)
Click : ปฏิทินการศึกษา 2557 - ปริญญาตรี (เฉพาะภาคปลาย)
Click : ระดับปริญญาโท
Click : ระดับปริญญาตรี - ศูนย์อมตะนคร
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2557
 13.คำถามงานทะเบียนที่พบบ่อย
>>> Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 14.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มสำนักส่งเสริมวิชาการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
Click: แบบคำขอข้อมูลนักศึกษา
Click: แบบฟอร์มใบคำขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ REG
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2558
 15.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับรหัสวิชา BA2091 , RTM1405 , MTM1401)
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับรหัสวิชา BA2092 , RTM1406 , MTM1402)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับรหัสวิชา BA2093 , RTM2407 , MTM2401)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับรหัสวิชา BA2094 , RTM2408 , MTM2402)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับรหัสวิชา BA2095 , RTM3409 , MTM3401)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับรหัสวิชา BA2096 , RTM3410 , MTM3402)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับรหัสวิชา BA2097 , RTM4411 , MTM4401)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: รูปแบบการนำเสนอ สำหรับนศ.ปีที่ 3-4 (PowerPoint) (เล่ม 5,6,7)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม เล่ม 8 สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานเล่ม 8
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 16.คู่มือนักศึกษา 2558 - เปิดให้ Download แล้ว
> Click: คู่มือนักศึกษา 2558
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 17.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน + ขั้นตอนการดำเนินการ
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click: ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click: ขอสำเร็จการศึกษา
> Click: ขออนุญาตสอบย้อนหลัง
> Click: ขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
> Click: ขอย้ายกลุ่มที่สังกัด
> Click: ขอเทียบโอน
> Click: ขอเพิ่มวิชาเรียน
> Click: ขอถอนวิชาเรียน
> Click: ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
> Click: ลงทะเบียนแก้ F
> Click: ขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click: ขอคืนสถานภาพนักศึกษา
> Click: ทำบัตร นศ. ใหม่ SCB
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2556
 18.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน - ป.โท
Click: ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
Click: คำร้องขอขยายเวลา
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2555
 19.ระเบียบและคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
คลิ๊กที่นี่ : เล่มคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
คลิ๊กที่นี่ : Template การศึกษาค้นคว้าอิสระ(หลักสูตรภาษาไทย)
คลิ๊กที่นี่ : Template วิทยานิพธ์(หลักสูตรภาษาไทย)
คลิ๊กที่นี่ : แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
คลิ๊กที่นี่ : ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
คลิ๊กที่นี่ : ประกาศกระทรวง ฯ" เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548"
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449, 02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192